HOME   PLAY CHESS   CHESS RULES   CHESS TACTICS   PROBLEMS    STUDIES    BOOKS


CHESS NEWS & HEADLINES

  follow on twitter chess news on facebook subscribe to chess news e-mail chess news on your site

Chinese chess championship 2011


Chinese championship 2014 -- 2012 -- 2010

March 30 - April 10 , 2011 in Xinghua, Jiangsu, China
12 players (men)- 12 players (women)
11 rounds .
Average rating : 2609 (men) - 2382 (women)
Time control: 90 minutes for the whole game + 30 sec. per move

Final Standings open:
Players Ratings Country Points
1 Ding, Liren 2637 CHN 9
2 Ni, Hua 2646 CHN 7
3 Zhou, Jianchao 2660 CHN 7
4 Zhao, Jun 2580 CHN 6,5
5 Hou, Yifan 2602 CHN 6
6 Wang, Yue 2734 CHN 5,5
7 Yu, Yangyi 2652 CHN 5,5
8 Li, Chao 2646 CHN 5
9 Bu, Xiangzhi 2677 CHN 5
10 Xiu, Deshun 2508 CHN 4,5
11 Li, Shilong 2520 CHN 3,5
12 Zhang, Ziyang 2442 CHN 1


round 11

Bu Xangzhi - Li Shilong : 1-0
Yu Yangyi - Zhang Ziyang : 1-0
Zhao Jun - Zhou Jianchao : -
Ding Liren - Wang Yue : 1-0
Ni Hua - Xiu Deshun : 1-0
Hou Yifan - Li Chao : -

round 10

Li Shilong - Hou Yifan : 0-1
Li Chao - Ni Hua : 1-0
Xiu Deshun - Ding Liren: 0-1
Wang Yue - Zhao Jun : 1-0
Zhou Jianchao - Yu Yangyi : 1-0
Zhang Ziyang - Bu Xangzhi : 0-1

round 9

Zhang Ziyang - Li Shilong : 0-1
Bu Xangzhi - Zhou Jianchao : -
Yu Yangyi - Wang Yue : 1-0
Zhao Jun - Xiu Deshun : 1-0
Ding Liren - Li Chao : 1-0
Ni Hua - Hou Yifan : 1-0

round 8

Li Shilong - Ni Hua : 1-0
Hou Yifan - Ding Liren : -
Li Chao - Zhao Jun : 0-1
Xiu Deshun - Yu Yangyi : -
Wang Yue - Bu Xangzhi : 0-1
Zhou Jianchao - Zhang Ziyang : 1-0

round 7

Zhou Jianchao - Li Shilong : 1-0
Zhang Ziyang - Wang Yue : 0-1
Bu Xangzhi - Xiu Deshun: 0-1
Yu Yangyi - Li Chao : -
Zhao Jun - Hou Yifan : -
Ding Liren - Ni Hua : 1-0round 6

Li Shilong - Ding Liren : 0-1
Ni Hua - Zhao Jun : 1-0
Hou Yifan - Yu Yangyi : 1-0
Li Chao - Bu Xangzhi : -
Xiu Deshun - Zhang Ziyang : -
Wang Yue - Zhou Jianchao : -

round 5

Wang Yue - Li Shilong : 1-0
Zhou Jianchao - Xiu Deshun : 1-0
Zhang Ziyang - Li Chao : 0-1
Bu Xangzhi - Hou Yifan : -
Yu Yangyi - Ni Hua : 0-1
Zhao Jun - Ding Liren : -

round 4

Li Shilong - Zhao Jun : 0-1
Ding Liren - Yu Yangyi : -
Ni Hua - Bu Xangzhi : 1-0
Hou Yifan - Zhang Ziyang: -
Li Chao b - Zhou Jianchao : 0-1
Xiu Deshun - Wang Yue : -

round 3

Xiu Deshun - Li Shilong : -
Wang Yue - Li Chao : -
Zhou Jianchao - Hou Yifan : -
Zhang Ziyang - Ni Hua : 0-1
Bu Xangzhi - Ding Liren : 0-1
Yu Yangyi - Zhao Jun : -

round 2

Li Shilong - Yu Yangyi: 0-1
Zhao Jun - Bu Xangzhi : 1-0
Ding Liren - Zhang Ziyang : 1-0
Ni Hua - Zhou Jianchao : -
Hou Yifan - Wang Yue : -
Li Chao - Xiu Deshun : 0-1

round 1

Li Chao - Li Shilong : 0-1
Xiu Deshun - Hou Yifan : -
Wang Yue - Ni Hua : -
Zhou Jianchao - Ding Liren : -
Zhang Ziyang - Zhao Jun : 0-1
Bu Xangzhi - Yu Yangyi : -
Read more on tournament site


Other chess news


chess_rssSubscribe to chess news
CHESS SOFTWARES


CHESS BOOKS